IMG_79981

Elevrådet

Elevrådet på Middelfart Gymnasium & HF består af 15 medlemer med repræsentation fra alle årgange og spor. Rådet varetager både elevernes undervisningsmæssige og faglige interesser og arrangerer fællesskabende begivenheder.

Alkoholfri-lounge

Når der er gymfest på MG står Elevrådet klar med en alkoholfri-lounge, hvor man kan hygge sig i sofaerne og få en lille pause fra floor, mens man får tanket op med sodavand og chips.

Elevdemokrati

I september og marts afholdes stormøder, hvor alle skolens elever samles. I september er der valg til elevrådet, mens stormødet i marts er status og årsberetninger fra elevrådet og elevudvalget.