IMG_79981

Elevrådet

Elevrådet på Middelfart Gymnasium & HF er stort og aktivt med repræsentanter fra alle klasser og årgange. Rådet varetager både elevernes undervisningsmæssige og faglige interesser og arrangerer fællesskabende begivenheder.

Vores organisering er kollektiv og består af en koordinationsgruppe (koo-gruppe) på op til 8 personer, der ledes af en forperson, næstforperson og en kasserer.

Alkoholfri-lounge

Når der er gymfest på MG står Elevrådet klar med en alkoholfri-lounge, hvor man kan hygge sig i sofaerne og få en lille pause fra floor, mens man får tanket op med sodavand og chips.

Elevdemokrati

I februar/marts afholdes Elevmødet, hvor alle skolens elever samles og hører elevrådets årsberetning. Elevrådet fortæller om deres arbejde og initiativer og der vægles nye medlemmer til elevrådets koo-gruppe.