Afbestillingsforsikring    

”Venner af Middelfart Gymnasium” er en forening stiftet for at støtte aktiviteter til gavn for elever ved Middelfart Gymnasium og HF. Foreningens midler stammer hovedsageligt fra de medlemskontingenter som betales af forældre og andre med tilknytning til skolen. Foreningen støtter forskellige aktiviteter som er til gavn for eleverne: den har hjulpet med at få købt garderobeskabe i underetagen, den har støttet kunstindkøb og den støtter deltagelse i studieture.

I forbindelse med studierejser tilbyder foreningen at tegne en afbestillingsforsikring. Forsikringen gælder for enkeltelever, og den dækker de rejseomkostninger som eleven har betalt, og som ikke kan refunderes af tredjepart. Afbestillingsforsikringen gælder i tilfælde af:

                      1) elevens egen sygdom, som forhindrer deltagelse

                      2) alvorlig sygdom i elevens nære familie, som forhindrer deltagelse

                      3) dødsfald i elevens familie eller nære vennekreds

 

Foreningen forbeholder sig ret til i tvivlstilfælde at kræve lægeerklæring som dokumentation for sygdom.

Forsikringen dækker ikke hjemtransport, men yder udelukkende refusion af det indbetalte beløb for rejsen, hvis eleven bliver forhindret i at tage af sted.

Forsikringen er heller ikke nogen rejseforsikring, og den dækker derfor ikke tyveri, bortkommet bagage eller lignende. Eleven skal selv undersøge, om han/hun er dækket af en evt. familieforsikring eller lignende.

Præmie for forsikringen er pt. 60,- kr. pr elev og skal være indbetalt senest 2 måneder inden afrejse. Indbetaling foregår gennem den eller de lærere, der er ansvarlige for rejsen. Læreren udsteder en skriftlig kvittering ved betalingen.

På vegne af bestyrelsen for ”Venner af Middelfart Gymnasium”

Christian Alnor

rektor