CO2-neutral skole

Et af skolens strategiske mål er at gøre skolens drift CO2-neutral. Målet er gennem reduktion af energiforbruget og ved anvendelse af vedvarende energikilde at gøre skolens bygningsdrift CO2-neutral. Da Middelfart Gymnasium og HF blev en selvejende institution i 2007, var bygningen og dens installationer nedslidte og utidssvarende. Vi har med en stor ombygning af skolen i 2011-12 gjort rigtig meget for at mindske energiforbruget på skolen. Til glæde for miljøet og til glæde for vores økonomi. Bygningsstyrelsen har for de statsejede bygninger (herunder også de statsligt selvejende institutioners) sat et mål for at reduceret energiforbruget med 14% i 2020 ift forbruget i 2006.

Der er lang vej endnu før driften af Middelfart Gymnasium bliver CO2-neutral, men vi er godt på vej – og vi ligger langt over reduktionen på 14%

 

Vejledning til ensartet metode til benchmark af varmeforbrug 2018:

Energistyring af elforbrug:

STX- en bred uddannelse

Bliv klogere på STX og de forskellige studieretninger

HF - den korte vej videre

Bliv klogere på den 2-årige gymnasiale uddannelse