Skærmbillede 2022-09-11 kl. 12.44.28

Vild Med Vilje

- på MG er der fokus på klima og bæredygtighed

Skolens meget aktive miljøudvalg igangsatte i 2018 tiltaget “Vild Med Vilje”. Fokus er at skabe vild natur på skolens arealer. Projektet er et led i en lang række af bæredygtige og miljøorienterede tiltag på skolen.

Projektet udformes på MG

“Vild Med Vilje” har fokus på at fremme biodiversiteten på skolens arealer og italesætte naturen. Skolen har sat ca. 50.000 kr af til miljøprojektet, som i første omgang dækker ca. 1/5 af skolens græsarealer. Det udvalgte areal har fået skrællet det øverste græslag af, og ønsket er nu, at vilde planter skal vokse op. På området er der også udlagt sten, som skal gavne områdets mikroklima.  

Miljøudvalget: "Hvis ikke vi er det grønneste gymnasium, så skal vi være det"

I skolens miljøudvalg sidder der ud over elever også to engagerede lærere og en pedel. Lærerne Morten Andersen og Anders Frikke, som er henholdsvis biologi- og historielærere, har udtalt følgende om at engagere eleverne: “På MG skal vi have eleverne involveret i bæredygtighed, så de lærer noget både på det pædagogiske og didaktiske plan.“ Dette sker blandt andet gennem Vild Med Vilje-projektet.