Fagene på STX og HF

De naturvidenskabelige fag

Biologi

Kemi

Fysik

Idræt

Informatik

Matematik

Vi forbereder de unge til at tage
aktivt del i udviklingen af en
renere og mere sikker verden.

Naturgeografi

De humanistiske fag

Billedkunst

Dansk

Design

Engelsk

Fransk

Almen dannelse er med til at
binde fortiden sammen med
nutiden og klæde os på til
fremtiden.

Filosofi

Historie

Mediefag

Musik

Hos os går trivsel og
faglighed hånd i hånd.

Oldtids-
kundskab

Vi er nok til, at man kan få mange
nye venner, men ikke så mange,
at fællesskabet forsvinder.

Religion

Spansk

Tysk

De samfundsvidenskabelige fag

Erhvervs-
økonomi

Psykologi

Samfundsfag

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG