Dansk er ikke bare dansk

Dansk i gymnasiet er et obligatorisk A-niveaufag på både HF og STX uanset valg af studieretning. I danskundervisningen arbejder vi med tre hovedområder, nemlig litteratur, sprog og medier.

Når vi arbejder med litteratur, så handler det om, at vi skal skifte bekendtskab med de vigtigste danske forfattere i den danske litteraturhistorie. Det gør vi dels ved at undersøge forfatternes personlige baggrund og den tid, de levede i, og dels ved at læse nogle af de tekster, som kendetegner de enkelte forfatterskaber.

I det sproglige hovedområde går vi mere i dybden med sprogbrugen i en række forskelligartede tekster. Det kan være alt lige fra gamle hyldestdigte til konger og adelsfolk – til den måde vi kommunikerer med hinanden på de sociale medier som fx Facebook og Twitter. I det sproglige hovedområde arbejder vi desuden meget med argumentation. Vi øver os både i at analysere argumenter i en tekst, og på selv at konstruere argumenter der lever op til de krav, der stilles til saglig argumentation.

I det mediemæssige hovedområde ser vi nærmere på de muligheder og begrænsninger, der ligger i forskellige medietypers måde at bringe budskaber ud til os som modtagere og forbrugere. Det kan fx dreje sig om, hvordan nyheder finder vej fra journalistens notesblok og ud til vores tv-skærme. Bliver den samme nyhed formidlet ens på tværs af avis-, internet- og tv-redaktioner? Hvilke virkemidler har de forskellige medietyper til rådighed til at påvirke os på forskellige måder?

Selvom vi skelner mellem disse tre hovedområder inden for danskfaget, så er virkeligheden jo ofte så kompleks, at man er nødt til at inddrage viden fra flere hovedområder, for at forstå et emne på en nuanceret måde. Derfor øver vi os løbende i at benytte redskaber og kompetencer fra alle tre hovedområder, når vi arbejder med en konkret opgave.

Undervisere

 

Anders Bærholm Frikke
Anne Oxvig
Christian Alnor
Iris Plauborg
Jacob Hylleberg
Jesper Løvetofte
Kate Marvig Ravn
Lene Harbo Frandsen
Louise Nørgaard
Malene Ullum Birkholm
Poul-Erik Møhring
Lise Andersen

la@mail-mg.dk

 

Tilbage til fagoversigten

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG