Design

Design er formgivning af menneskets redskaber og fysiske omgivelser. Faget defineres som procesorienteret, bevidst problemløsning, der ses i historisk og samfundsmæssig sammenhæng.

Design på C-niveau er både et humanistisk fag, hvor beskrivelse, analyse og fortolkning samt perspektivering stilmæssigt, samfundsmæssigt og historisk står centralt – og et praktisk fag, hvor gennemførelsen af en designproces og problemløsninger er i fokus.

På C-niveau er form, funktion og kommunikation fagets omdrejningspunkter.

Researchmateriale og projekter samles i en portefolio (mappe) og bruges til eksamen.

I årets løb tager vi på ekskursioner for at se design og arkitektur og løser praktiske designopgaver på MG (grafisk f.eks med logo, skiltning, annoncering) .

Fagets arbejdsformer veksler mellem klasseundervisning, kursusforløb og projektperioder, hvor du arbejder for dig selv eller sammen med andre i en gruppe.

Undervisere

 

Iris Plauborg

 

Tilbage til fagoversigten

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG