Billedkunst & design

Danmarks kirker

Læs om danske kirker i Nationalmuseets udgivelse Danmarks kirker.

Formalanalyse

Om formalanalyse af Lise Mark, underviser i billedkunst ved Egaa gymnasium.

Google Art Project

Google har i samarbejde med en lang række museer verden over samlet over 40.000 gengivelser af kunstværker. Det enkelte kunstværk er udstyret med en dybdegående beskrivelse og dets fysiske data er oplyst.

Guldalder.dk

En portal produceret i forbindelse med ‘Golden Days’ til information om den danske guldalder 1800-1850.

Kalkmalerier.dk

Digital base med danske kalkmalerier. Forskningsprojekt under Institut for Historie på Københavns Universitet.

Khan Academy

Videosamtaler om kunst på engelsk. Samtalerne er produceret af kunsthistorikere.

Kunstdk.dk

Kulturstyrelsens digitale arkiv, som præsenterer nulevende danske billedkunstnere og deres værker.

Kunsten.nu

Kritiske og debatskabende artikler om kunst.

Kunsthistorier

Gå på opdagelse i Statens Museum for Kunsts samling.

Kunstindeks Danmark & Weilbachs Kunstnerleksikon

Centralregister over kunstværker og kunstnere i danske statslige og statsanerkendte museers samlinger. Museernes oplysninger om kunstnerne bliver suppleret med informationer fra den digitale udgave af Weilbach Dansk Kunsterleksikon.

Symbolleksikon

Slå symboler fra kunstens verden op i Gyldendals symbolleksikon.

Tilbygningen – Skulpturstudier

Skulpturananlyse fra Thorvaldsens Museum.

Træneren

Undervisningsministeriets træningsmoduler i form af interaktive øvelser og instruktionsvideoer til billedkunstfaget i gymnasieskolen.

Arkitektur

Arksite plus

Webstedet er udviklet af Dansk Arkitektur Center og indeholder en oversigt over forskellige perioder, afsnit med teori og metode, samt et arkitekturleksikon.

Danskernes Akademi

Små videofilm produceret af DR i samarbejde med forskere fra universiteter og videnscentre.

Great Buildings Collection

Stor database administreret af arkitekturmagasinet ArchitectureWeek med bygninger og kendte arkitekter fra hele verden og alle perioder. Beskrivelser, foto, tegninger og 3D modeller. Derudover er de enkelte poster forsynet med links og litteraturliste.

Design

Birth of the cool – Bauhausarven: Ulm-designskolen og dansk produktdesign 

Lille E-bog produceret af skoletjenesten ved Designmuseum Danmark om Bauhausarven.

De industrielle ikoner: I Danmark

Lille E-bog produceret af skoletjenesten ved Designmuseum Danmark om industrielt design gennem 250 år.

Italiensk design 1945-2000

Lille E-bog produceret af skoletjenesten ved Designmuseum Danmark om italiensk designs udvikling efter 2. verdenskrig med særligt fokus på mødet mellem kunst og design.

Skandinavisk design – bag myten

Lille E-bog produceret af skoletjenesten ved Designmuseum Danmark om udviklingen af begrebet ‘skandinavisk design’.

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG