Dansk

Arkiv for Dansk Litteratur

ADL er websted for den klassiske danske litteratur. ADL giver mulighed for at studere forfatternes tekster, som her bringes i en integreret sammenhæng med det litteraturhistoriske og det dokumentariske aspekt. Forfattere portrætteres af eksperter med specialviden inden for det enkelte forfatterskab. Alle tidsaldre fra 1100-tallets Saxo og op til 1938 er repræsenteret. Projektet styres af Det Kongelige Bibliotek.

Da-net.dk

Litteraturside med analysemodeller, genre- og periodebeskrivelser lavet af lektor Gunnar Mühlmann.

Danskernes akademi

Korte videofilm produceret af DR i samarbejde med forskere fra universiteter og videnscentre. Søg på forskellige emner.

Danskfag

Hjemmeside om tekstanalyse, litterære genrer og litteraturhistorie. Se blandt andet afsnittet om medieanalyser. Siden er lavet af Ole Schultz Larsen, underviser i dansk på Viby Gymnasium.

Dansk Litteraturs Historie

Slå op i Gyldendals Dansk Litteraturs Historie om Danmarks litteratur fra middelalder til nutid, om vigtige forfatterskabers udvikling og litteraturens hovedværker. Artiklerne har en historisk og kulturhistorisk ramme, der peger ud over det lokale.

Epoke

Epoke er 1800-tallets litteraturhistorie på internettet og omhandler et udvalg af romankunstens resultater, veje og indsigter fra Jens Baggesen til Johannes V. Jensen. Epoke er produceret af Silkeborg Bibliotek med støtte fra blandt andet Kunstrådet og Litteraturrådet.

Essayet

Om essayet. Skrevet af Borup-Jensen, cand. mag. i dansk og tysk.

Essays

En række radioprogrammer om essayets historie.

Filmstriben

Se kort- og dokumentarfilm, samt spillefilm på Nettet. Adgang via dit lokale bibliotekslogin.

Forfatterweb

Forfatterleksikon produceret af Dansk BiblioteksCenter. Hovedvægt på danske forfatterportrætter, der alle er udstyret med litteraturhenvisninger.

Gyldendals retsskrivningsordbog

Adgang med UNI-login.

Infomedia

Artikler fra danske aviser. Adgang med UNI-login.

Kalliope

En database indeholdende ældre dansk lyrik samt biografiske oplysninger om danske digtere. Forfatterportrætterne er udstyret med litteraturhenvisninger. Skabt af Jesper Christensen, studerende ved Nordisk på Aarhus Universitet.

Litteratursiden

Litteratursiden er bibliotekernes website om litteratur. Boganmeldelser og analyser med litteraturhenvisninger, samt forfatterinterviews. Gode artikler med litteraturhenvisninger om klassiske forfatterskaber.

Litteraturtolkninger

Find litteraturhenvisninger til litterære analyser. Brug søgeordet ‘og’ til eksempelvis at kombinere forfatterefternavn med ord fra værktitel. Skriv for eksempel ‘Andersen og havfrue’ for at finde analyser af H. C. Andersens “Den lille havfrue”. Adgang med UNI-login.

Litterær analyse og fortolkning i dansk

Gode links til analysemodeller på EMU’en.

Potentielle klassikere

Eksempler på tekster af 30 danske skønlitterære forfattere med debut efter 1975 og med mindst tre udgivelser bag sig. Under hvert tekst- og forfatteropslag vil man, foruden link til andre tekster af forfatteren, finde link til udvalgte websider, der indeholder oplysninger om den pågældende forfatter og forfatterskabet. Projektet er støttet af Kulturministeriet.

Træneren

Undervisningsministeriets træningsmoduler i form af interaktive øvelser og instruktionsvideoer til danskfaget i gymnasieskolen.

Forfatterskaber

H.C. Andersen

H.C. Andersen-Centret er en forsknings-, formidlings- og informationsenhed under Syddansk Universitet. På H.C. Andersen-Centrets hjemmeside er tekster, materialer og bibliografiske, historiske og aktuelle informationer og referencer tilgængelige.

Steen Steensen Blicher

Kulturstyrelsen og Museum Silkeborgs hjemmeside om Blicher, der sætter ham ind i en litteraturhistorisk sammenhæng. Artikler under ‘Temaer’ med forskellige indfaldsvinkler til forfatterskabet.

Karen Blixen

Karen Blixen Museet om Karen Blixens værker. Se blandt andet Aage Jørgensens bibliografi over al litteratur om forfatterskabet.

Georg Brandes’ skrivebord

Webudstilling som beskriver Georg Brandes og hans samtid. Gennem billeder og uddybende tekster skildres Det moderne gennembrud i Norden 1870-90. Forandringer og strømninger i samfundet præsenteres i 11 temaer. Fra websiden er der link til webudgaver af Georg Brandes’ dagbøger samt samlede trykte skrifter. Webudstillingen er lavet af Det Kongelige Bibliotek.

Henrik Pontoppidan

Om Pontoppidans værker med links til samtidens anmeldelser. Hans brevveksling og avisinterviews, samt henvisninger til litteratur om hans forfatterskab. Hjemmesiden er blevet til i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Det Kongelige Bibliotek og Pontoppidan Selskabet.

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG