Matematik

Aktuel Naturvidenskab

Læs om nye forskningsprojekter og -resultater, samt videnskabshistorie fra den naturvidenskabelige verden i tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab, der er delvist digitaliseret. Bladet udgives i samarbejde med 7 danske forskningsinstitutioner.

Danskernes Akademi

Korte videofilm produceret af DR i samarbejde med forskere fra universiteter og videnscentre. Søg på forskellige emner.

Fri Viden

Gratis adgang til videoundervisning med teori, opgaveløsninger og forsøg. Produceret af Lise Bach Clausen og Bjørn Clausen, undervisere på Vordingborg gymnasium & HF.

Gymnasieegnet litteratur

Aarhus Universitets bogbase over matematisk gymnasieegnet litteratur. Se også artikelbasen.

Khan academy

Videooptagelser med forskellige matematiske emner (gå ind under ‘learn’ – ‘math’ og vælg emne). Sidens indhold er produceret af cand. scient.er blandt andet fra Harvard.

Klassesamfund.dk

Data om klassesamfundets fordeling i Danmark. Siden er baseret på bogen Det danske klassesamfund. Et socialt Danmarksportræt.

MatematikFessor.dk

Forlaget Clios matematikside med gennemgang af matematiske emner under ‘Lektioner’ og små test-dig-selv-opgaver under ‘Træning’.

Om beviser

Gennemgang af forskellige bevistyper i matematik. Skrevet af Poul Printz fra Georg Mohr-arbejdsgruppen.

Råd til penge

Penge- og Pensionspanelets hjemmeside med objektive informationer om finansielle produkter og ydelser.

Science in Context

Engelsksprogede artikler om naturvidenskabelige emner. Artiklerne er forsynet med litteraturhenvisninger og links. Log på med bibliotekskode.

Sundhedsprofil2010.dk

Sundhedsprofilundersøgelse fra 2010 med statistik fra sundhedsområdet. Databasen er udviklet i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Folkesundhed og Syddansk Universitet.

Statistikbanken

Officiel statistik fra Danmarks Statistik, der beskriver det danske samfund. Se også emnesiderne.

Vestergaards matematiksider

Præsentation af en lang række emner med links og litteraturhenvisninger. Erik Vestergaard, underviser i matematik og fysik på Haderslev Katedralskole, står bag hjemmesiden.

Videnskab.dk

Artikler om forskning indenfor matematik.

Webmatematik

Gennemgang af matematiske emner inddelt i forhold til ‘Matematik A’, ‘Matematik B’ og ‘Matematik C’. Matematikcenteret, der står bag hjemmesiden, er en uafhængig, non-profit organisation dannet af matematikere.

Opgaver

Calculus on the Web

Engelsk hjemmeside med øvelsesopgaver, hvor svarerne kontrolleres. Matematisk Institut på Temple University i USA står bag hjemmesiden.

Interaktiv matematik

Interaktive øvelsesopgaver (JavaAppletter), hvor svarerne kontrolleres, produceret af Edith Hansen, lektor ved Frederiksborg Gymnasium.

Matematikkens Univers

Træningsopgaver i procent- og rentesregning. Produceret af Forlaget Matematik.

Træneren

Undervisningsministeriets træningsmoduler i form af interaktive øvelser og instruktionsvideoer til matematikfaget i gymnasieskolen. I flere af opgaverne er det muligt at vælge sværhedsgrad.

Opslagsværker

Matematikformler

Matematisk formelsamling og lommeregner.

Matlex

Matematikleksikon, der kort behandler matematiske emner på gymnasialt niveau. Produceret af Lydik Garm, tidligere matematiklærer ved Randers HF og VUC.

Wolframs Mathworld

Online engelsk matematikleksikon med litteraturhenvisninger.

Historisk matematik

Geomat

Behandler emnerne ‘Landmåling’ og ‘De store opdagelser og navigation’. Et samarbejdsprojekt mellem gymnasierne/hf og de videregående uddannelser.

The MacTutor History of Mathematics archive

Det skotske University of St Andrews’ hjemmeside om historisk matematik. Se History Topic Index for oversigt over historiske matematikemner og Indexes of Biographies for biografier med litteraturhenvisninger om matematikere.

Mathematics in Art and Architecture

Hjemmeside produceret af den norske matematiker Helmer Aslaksen om matematik i kunst og arkitektur. Tager udgangspunkt i malerierne Ambassadørerne af Holbein og Melankolien af Dürer – forelæsningnoter er ligeledes tilgængelige.

Matematikkens historie

Matematikkens historie i syv kapitler, skrevet af professor Vagn Lundsgaard Hansen, DTU Matematik.

Steno Museets skoletjeneste

Se ‘Temaer’ for webtekster om blandt andet verdensbilleder og landmåling.

Matematikprogrammer

GeoGebra

Gratis interaktivt geometriprogram, der er udbygget med mange algebraiske funktioner. Programmet kan både downloades eller køres online fra hjemmesiden.

Maple til danske gymnasier

Vejledninger til Maple.

WordMat

Et tilføjelsesprogram til Word. Opretter en ekstra fane i Word, der giver adgang til en række matematikværktøjer. Kan bruges på computere med Windows.

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG