Samfundsfag

Danskernes Akademi

Korte videofilm med forskellige samfundsfaglige emner. Produceret af DR i samarbejde med forskere fra universiteter og videnscentre.

Europa World Plus

Opslagsværk med dybdegående landeinformationer om ca. 250 lande. Om politik, økonomi, religion og miljø. Log på med din bibliotekskode.

Infomedia

Artikler fra danske aviser. Adgang med UNI-login.

Klassesamfund.dk

Hjemmeside om klassesamfundet i Danmark, der er baseret på bogen Det danske klassesamfund. Et socialt Danmarksportræt.

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse

Janne Bisgaard Nielsen – adjunkt ved Aarhus Katedralskole – skriver i Systimes webudgivelse om den kvalitative, den kvantitative og den komparative metode i samfundsfag.

SFI

Det Nationale Forskningscenter for Velfærds (SFI) hjemmeside med temaindgange til emnet velfærd. De enkelte emner er suppleret med links til fuldtekst forskningspublikationer. SFI er et uafhængigt nationalt forskningscenter under Socialministeriet.

Træneren

Undervisningsministeriets træningsmoduler i form af interaktive øvelser og instruktionsvideoer til samfundsfag i gymnasieskolen.

Politik

Danske taler

I temaet om “Danske Taler” kan du finde både danske statsministres og regenters nytårstaler. Danmarkshistorien.dk er en hjemmeside, der er udarbejdet af historikere og arkæologer fra Aarhus Universitet.

Demokrati

Folketingets hjemmeside om demokrati. Under emnet ‘Partier’-‘Partiernes politik’ kan du læse om de enkelte partiers historie, organisation og arbejde i Folketinget.

EU-oplysningen

Information om EU, samt links til danske og europæiske dokumenter om EU. EU-oplysningen er en del af Folketingets Administration under Det Internationale Sekretariat.

Den Europæiske Union

EU’s officielle hjemmeside med informationer om EU’s mål, politik og institutioner, samt EU’s publikationer og statistik.

Folketinget

Indgang til information om partier, Folketingets medlemmer, mandatfordeling, forhandlinger, love m.v.

Folketingsvalg siden 1953

På Aarhus Universitets hjemmeside Danmarkshistorien.dk er de danske tendenser og valgresulteter siden 1953 præsenteret i et lettilgængeligt sprog.

Forarbejder til Retsplejeloven 1916

Forarbejderne består af kommissionsbetænkninger, udvalgsbetænkninger, lovforslag med bemærkninger samt vedtagne love.

Mandatfordelinger og retfærdighed

Erik Vestergaard, underviser i matematik ved Haderslev Katedralskole, gennemgår valgmatematik såsom største brøks metode og D’Hondts metode.

Partiprogrammer

Det Kongelige Bibliotek har skannet partiprogrammer fra danske partier gennem tiderne.

Retsinformation.dk

Direkte adgang til love, bekendtgørelser, cirkulærer, traktater, lovforslag og andre dokumenter fra Folketinget, Folketingets Ombudsmand og alle statslige institutioner.

Statens betænkninger

De nummererede kommissionsbetænkninger starter med nr. 1 fra 1951 og omfatter alle senere udgivne betænkninger. Alle er tilgængelige online, idet nye betænkninger tilføjes løbende.

Valg og folkeafstemninger

Økonomi- & Indenrigsministeriets hjemmeside om gældende regler ved valg og folkeafstemninger. Se også seneste valgtal.

Økonomi

Finansrådets analyser

Finansrådets løbende økonomiske analyser, der omhandler både sektorspecifikke forhold og mere brede samfundsmæssige eller erhvervspolitiske problemstillinger.

Råd til penge

Penge- og Pensionspanelets hjemmeside med objektive informationer om finansielle produkter og ydelser.

Vismandsspillet

Leg økonomisk vismand i Finansrådets interaktive læringsspil. Spil enten DK-spillet, der har fokus på dansk økonomi, eller Inter-spillet, der ser dansk økonomi i et internationalt perspektiv.

Statistik

Den danske valgbase

Aarhus Universitets valgdatabase, hvor du selv kan sammensætte dit statistiske materiale.

Eurostat

EU statistik.

Folketingvalg i Danmark siden 1913

Se stemmeprocent og mandatfordeling helt tilbage fra folketingsvalget i 1913.

Geohive

Websted med alle former for statistik fra hele verden. Under ‘Country Data’ eller i afsnittet ‘Resources’ kan du finde henvisninger til de enkelte landes statistikbanker.

Google Public Data

Google har trukket data fra Eurostat og Verdenbanken, så du kan lave simple og hurtige opslag.

De kommunale nøgletal

Økonomi- og indenrigsministreriets kommunestatistik.

OECD

Statistik for OECDs (Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling) medlemslande. Velegnet til komparative analyser. Se ‘factbook’ og find pdf-emnehæfter, der beskriver tendensen i de enkelte statistikker.

Statistik

Statistikbankens linksamling om forskellige emner såsom kriminalitet eller indkomster.

Statistikbanken

Officiel statistik fra Danmarks Statistik, der beskriver det danske samfund. Se også emnesiderne.

Statistisk årbog

Historiske statistiske oplysninger fra 1896 til i dag. Se eksempelvis hvor mange danskere, der udvandrede til USA i 1911 i Statistisk Årbog 1912. HUSK at slå op i dén statistiske årbog, der er udgivet året efter det årstal, du søger oplysninger om.

Sundhedsprofil2010.dk

Sundhedsprofilundersøgelse fra 2010 med statistik fra sundhedsområdet. Databasen er udviklet i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Folkesundhed og Syddansk Universitet.

Udviklingstal.dk

Dansk hjemmeside med statistik og fakta om udviklingen i verden. Det statistiske basismateriale er indsamlet fra Verdensbanken og Danmarks Statistik. Hjemmesiden er udviklet af Geografforlaget for Danida, Udenrigsministeriet.

United States’ Census Bureau

USA’s officielle statistiske indgangsportal, der løbende opdaterer centrale data vedr. det amerikanske samfund. Se statistik vedrørende de enkelte delstater.

Verdensbanken

Økonomisk statistik fra alverdens lande.

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG