Psykologi

Psykologi er et samfundsvidenskabeligt valgfag, der beskæftiger sig med menneskers tanker, følelser og sociale udvikling i livslangt perspektiv. Det omfatter bl.a. betydningen af arv, miljø og kultur, samt omsorg og familiens betydning for udvikling af graden af sårbarhed eller robusthed (resiliens).

Faget omfatter også psykologiske sociale og kulturelle forholds betydning for læring, intelligens, motivation og hukommelse, samt gruppepsykologiske processer, social indflydelse (f.eks. fordomme og stereotyper), stress, interpersonel kommunikation i det senmoderne.

Psykologi handler ikke om fiktion og virkemidler ej heller om kemiske formler og beregninger, alligevel er der masser af gode eller bevægende historier/cases og masser af ‘kemi’. Psykologi er lidt en god dessert oven på alle fællesfagene.

Om undervisningen

På C-niveau arbejder vi primært med det ‘normalt fungerende’ menneske gennem teorier, empiri og praksis, hvor vi skelner mellem, hvad der er hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden.

På C-niveau arbejder vi især med lærerstyret gruppearbejde med diverse øvelser, teorigennemgang, case-analyse og diskussioner.

B-niveau supplerer c-niveau med mere grundlæggende psykologisk metode og viden. Her designer vi og gennemfører mindre feltundersøgelser med afrapportering samt et selvstændigt emne om kulturpsykologi. Hertil kommer supplerende stof, hvor man kan vælge imellem: klinisk psykologi (f.eks. psykopati, angst etc.), sundhedspsykologi, neuropsykologi, arbejds- og organisationspsykologi eller pædagogisk psykologi.

Undervisningen på B-niveau: lærerstyret gruppearbejde, teorigennemgang, opstilling af begrebskort, case-analysemetode og diskussioner, synopsis-træning, evt. besøg på psykiatrisk hospital.

Undervisere

 

Elsebeth Borregaard Nielsen

 

Tilbage til fagoversigten

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG