Religion

I religion studerer vi forskellige verdensanskuelser og arbejder både med religiøse og ikke-religiøse måder at opfatte verden på. Vi har fokus på verdensreligionerne f.eks. kristendom, islam, hinduisme og buddhisme, men arbejder også med andre religionsrelaterede emner og etiske problemstillinger, som f.eks. radikalisering, senmodernitet, abort og aktiv dødshjælp.

I undervisningen vil du komme til at arbejde med mange forskellige slags materialer: Aktuelle debattekster, oldgamle helligskrifter, film, serier, YouTube-videoer, hjemmesider, billeder og religiøse genstande. Somme tider besøger vi også en kirke, moske eller et tempel, eller vi får besøg på gymnasiet af medlemmer fra et trossamfund. Tager du faget på B-niveau, indgår besøg som en obligatorisk del af faget.

Formålet med faget er at få viden om og forståelse af forskellige religioner og dermed en større indsigt i verden omkring os – både den nære og den fjerne. Gennem undervisningen vil det blive tydeligt, at mennesker kan basere deres personlige liv og samfund på forskellige typer værdier. Du vil komme til at reflektere over dine egne værdier og holdninger, og bliver på den måde rustet til at være borger i en globaliseret verden, hvor du helt sikkert vil møde andre måder at se verden på end din egen.

Religion er et obligatorisk fag på C-niveau, og kan vælges som valgfag på B-niveau.

Undervisere

 

Anja Taulborg Johannesen
Anne Grete Dumstrei
Søren Udesen

 

Tilbage til fagoversigten

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG