Deutsch

I faget tysk arbejder vi med såvel fiktive som ikke-fiktive tekster. Tekster er både skrevne tekster og kulturprodukter, der formidles på anden måde, f.eks. i billeder, film osv. Ved at læse originale tysksprogede tekster opnår vi en større indsigt i kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande.

Det detaljerede kendskab til teksten er grundlaget for, at vi opnår en sikker analyse og vurdering af tekstens udsagn.

Hvert år foregår der på og udenfor MG en række aktiviteter med støtte fra Goethe Institut, København.

Et par elever fra MG får hvert år via Goethe Institut et sommerferiestipendium, hvor de i 3 uger deltager i en international camp et sted i Tyskland.

I mange tilfælde knyttes der her langvarige venskaber med unge fra hele verden, og ofte tager de danske elever ved samme lejlighed sprogcertifikater, som letter vejen i tilfælde af senere arbejde eller studium i tysktalende lande. Disse prøver kan også aflægges på MG – som regel i uge 6.

Eleverne kan også nyde godt af vores deltagelse i projektet gennem et verdensomspændende digitalt netværk, hvor ca. 1000 skoler deltager i undervisningsrelaterede begivenheder og hvor der er nem adgang til en lang række didaktiserede materialer til tyskundervisningen.

Der afholdes workshops for elever. De har bl.a. handlet om musik, dramapædagogik og forfatterlæsninger.

Også lærerne nyder godt af projektet i form af interne kurser, kursusrejser og endog studieophold.

Deutsch lernen und lehren – Teaching German abroad

Som noget nyt har 8 MG-elever, der har tysk på A-niveau, muligheden for at undervise high school students i tysk i USA. Projektet løber af stablen første gang i oktober 2018, hvor rejsen går til Whitewater High i Fayetteville, Georgia. Hjemmefra har vores elever forberedt workshops, som de med hjælp fra MGs tysklærere står for at udvikle og gennemføre. Projektets mål er, at vores elever opnår indsigt i sproglæring samt udvikler og forbedrer både interkulturelle og tysksproglige kompetencer.

Whitewater High School German Program: http://www.germanforspalding.org/

Undervisere

 

Anne Grete Dumstrei
Birgit Lund Eriksen
Ditte Linaa Buchwald
Elisabeth Gamauf Madsen
Kate Marvig Ravn
Louise Nørgaard
Lene Riggelsen

 

Tilbage til fagoversigten

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG