CO2-neutral skole

Et af skolens strategiske mål er at gøre skolens drift CO2-neutral:

Målet er gennem reduktion af energiforbruget og ved anvendelse af vedvarende energikilde gøre skolens bygningsdrift CO2-neutral.

Da Middelfart Gymnasium og HF blev en selvejende institution i 2007, var bygningen og dens installationer nedslidte og utidssvarende. Vi har med en stor ombygning af skolen i 2011-12 gjort rigtig meget for at mindske energiforbruget på skolen. Til glæde for miljøet og til glæde for vores økonomi. Bygningsstyrelsen har for de statsejede bygninger (herunder også de statsligt selvejende institutioners) sat et mål for at reduceret energiforbruget med 14% i 2020 ift forbruget i 2006.

Der er lang vej endnu før driften af Middelfart Gymnasium bliver CO2-neutral, men vi er godt på vej – og vi ligger langt over reduktionen på 14%

https://bygst.dk/media/9440/vejledning_ensartet-metode-til-benchmark-af-varmeforbrug_2018.pdf og

https://bygst.dk/facility-management/energi/energistyring-af-elforbrug/

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG