CO2-neutral skole

Et af skolens strategiske mål er at gøre skolens drift CO2-neutral:

Målet er gennem reduktion af energiforbruget og ved anvendelse af vedvarende energikilde gøre skolens bygningsdrift CO2-neutral.

Vi har med en stor ombygning af skolen i 2011-12 gjort rigtig meget for at mindske energiforbruget på skolen. Til glæde for miljøet og til glæde for vores økonomi. Ministeriet har lagt vores beskrivelse af hvordan vi har båret os ad på deres hjemmeside som inspiration (sammen med andre) for andre skoler til hvordan man kan energieffektivisere: http://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/bygninger-og-ejendomme/energieffektivisering

Energiforbrug pr. elev

Elevtallet er steget en del i de sidste 10 år. I 2006 var der 500 elever, i 2015 var der 640 elever, en stigning på 28%. Det er især vandforbruget, der er elevtalsafhængigt.

Energiforbrug totalt,
og pr. m2 bygning 2006-2015

Da Middelfart Gymnasium & HF blev en selvejende institution i 2007, var bygningen og dens installationer nedslidte og utidssvarende. Ved ombygningen i 2011-12 var der især fokus på at nedbringe energiforbruget, selv om arealet blev udvidet. Der er lang vej endnu, før vores bygningsdrift er CO2-neutral, men vi er godt på vej:

Ressource 2006 (8282 m2) 2015 (9000 m2) Udvikling 2006-15
Forbrug kWh kWh pr m2 Forbrug i kWh kWh pr m2 Forbrug i kWh /m3 Forbrug i

kWh pr. m2

Varme 1.046.896 126 733.928 82 –          30% –          35%
El 376.716 45 197.296 22 –          47% –          51%
Vand 2594 m3  1106 m3 –          57%

Bygningsstyrelsen opererer med et trafiklys som tommelfingerregel for energiforbruget pr. m2 i en bygning https://www.bygst.dk/media/471510/energiorientering.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1.

Siden 2006 har vi flyttet os for fjernvarme fra gul til grøn og for EL fra gul til grøn plus.

Mærke              Energiforbrug fjernvarme                                   Energiforbrug  EL

Rød:                    over 130 kWh/m2                                                   over 60 kWh/m2

Gul:                     100-130 kWh/m2                                                     40-60 kWh/m2

Grøn:                 70-100 kWh/m2                                                       30-40 kWh/m2

Grøn Plus:        under 70 kWh/m2                                                  under 30 kWh/m2

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG