Middelfart Gymnasium med fokus på natur og bæredygtighed

Skolens miljøudvalg igangsatte i 2018 deres seneste tiltag “Vild Med Vilje”. Fokus er at skabe vild natur på skolens arealer. Projektet er et led i en lang række af bæredygtige og miljøorienterede tiltag på skolen.

Projektet udformes på MG

Gennem en årrække har Middelfart Gymnasium sat fokus på miljø og bæredygtighed gennem forskellige tiltag. Det seneste tiltag  “Vild Med Vilje” har fokus på at fremme biodiversiteten på skolens arealer og italesætte naturen. Skolen har i første omgang sat ca. 50.000 kr af til miljøprojektet, som i første omgang dækker ca. 1/5 af skolens græsarealer. Det udvalgte areal har fået skrællet det øverste græslag af, og ønsket er nu, at vilde planter skal vokse op. På området er der også udlagt sten, som skal gavne områdets mikroklima.  

Områdets funktion for skolen

Projektets formål er at skabe vild og mangfoldig natur rundt om skolen, hvor flere planter og dyr kan trives. Området er dog også oprettet af andre grunde. Skolens rektor Christian Alnor ser følgende fordele ved området: “Projektet bringer de problemer, der er omkring naturen tættere på eleverne, som hermed kan blive mindet om naturen i deres hverdag”. Skolens biologilærere ser også en mulighed i, at inddrage området i undervisningen. “Eleverne kommer til at se udviklingen på området. Herudover kan vi gå ud og studere de dyr og planter som kommer på området”, forklarer Morten Storm Andersen. Den vilde natur vil også give skolen besparelser med hensyn til græsslåning, da det nye område højest skal slås 1-2 gange om året.

Miljøudvalget: “Hvis vi ikke er det grønneste gymnasium, så skal vi være det. ”

I skolens strategi kan man læse følgende: “Målet er gennem reduktion af energiforbruget og ved anvendelse af vedvarende energikilde at gøre skolens bygningsdrift CO2-neutral.” Med en større ombygning af skolen i 2011-12 er der allerede gjort meget for at mindske energiforbruget på skolen. Dette sørger skolens miljøudvalg blandt andet for. Ud over elever sidder der også to engagerede lærere og en pedel i miljøudvalget. Lærerne Morten Andersen og Anders Frikke, som er henholdsvis biologi- og historielærer, har udtalt følgende om at engagere eleverne: “På MG skal vi have eleverne involveret i bæredygtighed, så de lærer noget både på det pædagogiske og didaktiske plan.“ Dette sker blandt andet gennem Vild med Vilje-projektet, som miljøudvalget håber at få bevilget flere penge til, da de gerne vil udvide arealet.

Ud over Vild med Vilje projektet tager miljøudvalget sig af andre tiltag, lige fra at mindske brugen af plastikkrus og opstille flere skraldespande til genbrugspapir til en miljødag for 1.g-eleverne på Middelfart Gymnasium. Miljødagen giver elever mulighed for at arbejde dybdegående med bæredygtighed og miljø. På dagen kan eleverne vælge sig ind på forskellige workshops alt efter deres interesse. Tidligere er der også blevet inviteret foredragsholdere til at fortælle om vild natur og biodiversitet.

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG