Studievejledning STX

Din klasse har en studievejleder tilknyttet, som du kan henvende dig til, hvis du har brug for en uformel snak, et godt råd eller vejledning. Det kan dreje sig om personlige, sociale eller faglige udfordringer i løbet af din stx-tid. Studievejlederen har tavshedspligt.

Matematikvejledning

Hvis du fornemmer, at du har meget sværere ved matematik end dine klassekammerater, eller hvis du har papirer fra folkeskolen, der dokumenterer specifikke vanskeligheder med matematik, så kan du kontakte din matematiklærer, som vil sende dig videre til matematikvejlederen.

Læsevejledning

Din klasse har tilknyttet en læsevejleder. Hvis du oplever vanskeligheder med at læse lektier og skrive opgaver, kan du få hjælp hos læsevejlederen. Er du ordblind, kan læsevejlederen hjælpe dig med at få den hjælp, du har behov for, fx programmer til din computer. Se en portrætfilm med to elever, der får SPS-støtte pga. ordblindhed her 

Studievejledning HF

Du har som elev på hf tilknyttet en studievejleder. Du kan kontakte din studievejleder for gode råd og vejledning. Det kan være om din uddannelse, valgfag og eksamen, personlige udfordringer eller hjælp til planlægning og struktur. Studievejlederen har tavshedspligt.

Skolens ledelse

Du er velkommen til at kontakte skolens ledelse, hvis du gerne vil drøfte særlige forhold vedrørende din uddannelse.

Er der tale om en klage over undervisningen, er rækkefølgen:

1) Faglæreren

2) Rektor

Teamleder

Din klasse har 1-2 teamledere. De fungerer ikke helt som folkeskolens klasselærere, men de hjælper med koordinering af klassens aktiviteter og træder fx til, hvis der er problemer i klassen.

Studievalg Fyn

Studievalg Fyn vejleder om videregående uddannelser. Der er både undervisningstimer med Studievalg Fyn, og du kan få individuel samtale.

Du kan også henvende dig på Studievalg-Fyn. Her kan du blandt andet finde en chat-funktion.

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG