Individuel vejledning og støtte

Elever er meget forskellige, og en del af dem har brug for støtte til at blive gode til at arbejde så selvstændigt, som det er nødvendigt for at blive studieparat på 2.år. Klassen lærerteam er meget opmærksomme på at hjælpe klassen med at fungere socialt, så eleverne kan få glæde af hinandens styrker, når de skal samarbejde.

For at hjælpe dig godt i gang er der i løbet af de første måneder i 1.hf et 4 ugers introduktionsforløb, hvor du vil blive præsenteret for forskellige arbejdsformer og -metoder, som du skal bruge i løbet af de to år.

Personlig tutor

Du får en personlig tutor, som er en af dine lærere, der følger dit faglige arbejde og jævnligt holder vejledningssamtaler med dig. Der er hver uge skemalagt værkstedsundervisning, hvor klassen arbejder målrettet med opgaveskrivning, projektarbejde, lektielæsning osv. Derudover har den enkelte klasse tilknyttet en studievejleder og en læsevejleder.

Lektiecafé

Du kan naturligvis også komme i lektie- og skrivecafé, der er et tilbud til alle skolens elever i udvalgte fag (bl.a. matematik). Her hjælper lærere og ældre elever med de skriftlige opgaver.

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG