20210910_125557

Det sociale miljø

Ny elev på MG

Når du kommer som ny elev på MG, gør vi meget for, at du føler dig velkommen og får en god start på din uddannelse sammen med din klasse og de andre elever på skolen. 

I løbet af den første tid på skolen laver vi både faglige og sociale aktiviteter, så du hurtigt lærer de nye klassekammerater og lærere at kende.

Studieture og ekskursioner

På MG er der tradition for at alle elever rejser på studietur. Studieturen er typisk af 4-7 dages varighed og på HF rejser man på 2. år og som hovedregel til Berlin.

Studieturene er først og fremmest faglige rejser, som er anderledes end almindelige turistrejser. Måske besøger man skoler, ambassader, hører foredrag eller går på museum. Det man oplever har forbindelse til emner, man har beskæftiget sig med i skolen inden rejsen.

I løbet af et skoleår er der også flere ekskursioner i forskellige fag. Det kan være endagsture som fx teater- eller museumsbesøg, besøg på en virksomhed eller et universitet.

Livet på skolen uden for timerne spiller også en væsentlig rolle – på MG sker der meget andet end undervisning.

Både i pauserne og i fritiden er der mange forskellige aktiviteter: Frisport, frivillig billedkunst og musik, morgensamlinger, gymnasiefester, de kunstneriske fags aften, fredagscaféer, musikcaféer, sportsstævner, elevrådsmøder osv.

Her deltager alle MGs elever på lige fod og hygger sig med hinanden på kryds og tværs.

Gallafest

I april holder vi en helt forrygende og flot fest på MG, når 2.hf’erne og 3.g’erne inviterer til årets gallafest.

Repræsentanter fra klasserne arrangerer festen i fællesskab med hjælp fra både lærere, yngre årgange og pedeller  – ja faktisk hjælper alle på skolen til.

Festen skydes i gang med flotte ankomster i særlige køretøjer og der danses Les Lanciers, mens familien får lov at kigge på. Senere er der spisning og et brag af en fest i kantinen på skolen.