MG 2021 94
20220407_155603(0)

Fagpakker

I slutningen af 1. HF skal du vælge, hvilken fagpakke du vil have på 2. år af uddannelsen. Alle fagpakker giver adgang til de videregående uddannelser.

På MG udbyder vi tre fagpakker, som hver består af to fag.  Der er et tæt samarbejde mellem de to fag , så der er sammenhæng mellem det faglige, du lærer på HF og de uddannelses- og jobmuligheder, der findes efter en bestået HF-eksamen.

Fagpakken er for dig, der gerne vil have mere viden om menneskets sundhed.

Så hvis du er interesseret i aktuelle emner som sund kost, livsstilssygdomme, stress og perfektionskultur og gerne vil arbejde med emnerne både i teori og i praksis, så er denne fagpakke noget for dig. 

I biologi kommer du til at lære om kroppens funktioner, sundhed og miljøet, og i psykologi får du viden om menneskets psyke, identitetsdannelse, gruppepåvirkning, stress og meget mere.

Rettet mod: Professionsbachelor-uddannelser inden for sundhed som fx bioanalytiker, ergoterapeut, sygeplejerske, fysioterapeut eller jordemoder, uddannelser inden for miljø som fx proces- og jordbrugsteknolog eller inden for pædagogik, fx naturvejleder, lærer eller pædagog. 

Valgfag: Du skal vælge et valgfag på B-niveau.

Fagpakken klæder dig på til at arbejde med mennesker og forstå, hvordan samfundet fungerer.

Du får indblik i menneskets psyke og lærer om sociale forhold. Gennem feltarbejde kombinerer vi teorien med praksis, og du får mulighed for at foretage observationer og undersøge forskellige psykisk-sociale forhold.

Fagpakken giver mulighed for at arbejde med emner som social arv, mønsterbrydere, stress, kriminalitet og misbrug og mange andre problemstillinger.

Du forberedes på de metoder og arbejdsformer, som man anvender på de videregående uddannelser som er relevante for denne fagpakke. Eksempelvis at gennemføre interviews og spørgeskemaundersøgelser. Vi bestræber os på at finde projekter sammen med kommunen, så du kommer til at arbejde med virkelighedsnære problemstillinger.

Rettet mod:Professionsbachelor-uddannelser inden for pædagogik og det samfundsfaglige område: Pædagog, lærer, socialrådgiver, diakoni og socialpædagogik, lærer, natur- og kulturformidling.

Valgfag:Du skal vælge et valgfag på B-niveau.

Fagpakken er for dig, der har en iværksætter i maven, og som brænder for at arbejde med medier og marketing.

I denne fagpakke får du mulighed for at udvikle konkrete virksomhedsideer i samspil med mediefag. Det gør du ved at kombinere teoretisk viden og praksis fra fagene – fx teorier om marketing, strategiske overvejelser og audio-visuelle virkemidler – med henblik på udvikling af reklamefilm, branding på sociale medier og lign.

Udover at udvikle og arbejde med virksomhedsideer er der indlagt minimum ét lokalt virksomhedsbesøg, og du vil få mulighed for at arbejde med konkrete problemstillinger inden for branding og marketing.

Rettet mod:Retter sig primært mod uddannelser på erhvervsakademierne inden for digital udvikling og business, som fx multimediedesigner, markedsføringsøkonom, handelsøkonom eller professionsbachelor-uddannelser inden for medieproduktion, fx tv- og medietilrettelæggelse, journalist, visuel kommunikation osv.

Valgfag: Du skal vælge et valgfag på B-niveau.

20220407_153944
20220407_155527