MG 2021 85

Grundforløbet

Grundforløbet er et ensartet introduktionsforløb til både uddannelsen, fagene og skolen. Grundforløbet består af en del fag, du allerede kender fra grundskolen: Dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og idræt.
 
Derudover skal du have kunstneriske fag, fremmedsprog og du skal afprøve studieretningsfag, så du er klar til at vælge din studieretning ved slutningen af grundforløbet.
 
Som en del af introduktionen til uddannelsen skal du også have to fag, der er organiseret som flerfagligt samarbejde. Begge disse fag afsluttes med en prøve i slutningen af grundforløbet:

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)

NV giver en introduktion til de naturvidenskabelige fags fællestræk og forskelligheder – med fagelementer fra biologi, fysik, naturgeografi og kemi.

Almen sprogforståelse (AP)

I AP beskæftiger man sig med det kernestof, der er fælles for alle sprogfagene i gymnasiet. Det giver et fælles grundlag for det videre arbejde med dansk og fremmedsprog.

STX - en bred uddannelse

Bliv klogere på STX og de forskellige studieretninger

HF - den korte vej videre

Bliv klogere på den 2-årige gymnasiale uddannelse

Helt ærligt - noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv. Og det er uanset, om du vælger en HF eller en studentereksamen.