MG 2021 85

Grundforløbet

Grundforløbet er et introduktionsforløb til både uddannelsen, fagene og skolen. Grundforløbet består af en del fag, du allerede kender fra grundskolen: Dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og idræt.
 
Derudover skal du afprøve kunstneriske fag, sprogfag og  studieretningsfag, så du er klar til at vælge ved slutningen af grundforløbet.
 
Som en del af introduktionen til uddannelsen skal du også have to fag, der er organiseret som flerfagligt samarbejde. Begge disse fag afsluttes med en prøve i slutningen af grundforløbet:

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)

NV giver en introduktion til de naturvidenskabelige fags fællestræk og forskelligheder – med fagelementer fra biologi, fysik, naturgeografi og kemi.

Almen sprogforståelse (AP)

I AP beskæftiger man sig med det kernestof, der er fælles for alle sprogfagene i gymnasiet. Det giver et fælles grundlag for det videre arbejde med dansk og fremmedsprog.