Udgifter for eleverne

Undervisningen på skolen er gratis. Elever betaler ikke tilmeldingsgebyr eller undervisningsafgift. Men der kan alligevel være nogle udgifter forbundet med at gå på gymnasiet. For eksempel forventer vi, at du medbringer en bærbar computer til undervisningen, da den bliver brugt i mange fag. Det er i begrænset omfang muligt at låne en computer på skolen – men altid kun for en dag ad gangen. Det koster også noget at deltage i studieture og på ekskursioner. 

Bøger og undervisningsmidler

Du låner bøgerne gratis på skolen. Ved modtagelsen kvitterer du for, at du har fået bøgerne, og hvis en bog ikke afleveres igen, vil skolen opkræve en erstatning. Der udleveres også en del fotokopier i undervisningen – de er også gratis og skal ikke leveres tilbage. Når undervisningsmaterialet er en I-bog eller programmer på nettet, får du stillet adgang til rådighed via en adgangskode, som udløber, når du stopper på skolen, eller når faget afsluttes.

Eksempler på tjenester og programmer, som skolen betaler:

  • Ordbøger: Adgangskoden til skolens netværk giver også adgang til at benytte Gyldendals online ordbøger.
  •  
  • MAPLE/Wordmat: I matematikundervisningen bruges for tiden MAPLE/Wordmat som CAS-program. Dette installeres på din computer.
  •  
  • Office-pakken: Skolens licens til at benytte Microsofts programmer betyder, at du gratis kan downloade office-pakken til eget brug. Vejledningen hertil kan du få på kontoret.

Studieture

Alle klasser tager på en studietur i 2.g eller 2.hf. Som regel er din udgift til rejsen, ophold samt entreer max. 4500 kr. Hertil kan komme udgifter til mad. I særlige tilfælde kan rektor godkende studieture, der er dyrere. Det gælder fx den globale studieretningsrejse til Ghana.

Hvis du ikke deltager i studieturen, arrangerer skolen anden undervisning på skolen for dig i den pågældende periode.  

 

Ekskursioner

I løbet af de 3 eller 2 år du er på skolen, vil der være en række ekskursioner i forbindelse med undervisningen. De fleste ekskursioner varer kun en enkelt dag, men der kan også være ture over flere dage, fx til København. 

På ekskursioner med overnatning betaler du selv for mad og overnatning, skolen betaler for undervisningen.