Det sociale miljø

Livet på skolen uden for timerne spiller også en væsentlig rolle – på MG er der meget andet end undervisning – også i pauserne og i fritiden foregår der mange aktiviteter: Frisport, frivillig billedkunst og musik, morgensamlinger, gymnasiefester, forårskoncert, udstillinger, fredagscafé, filmklub, sportsstævner, Operation Dagsværk- dag, elevrådsmøder osv. Her kan alle skolens elever deltage på lige fod.

Ny elev på MG

Når du kommer som ny elev på MG, gør vi meget for, at du føler dig velkommen og får en god start på din uddannelse sammen med din klasse og de andre elever på skolen. I løbet af den første tid på skolen laver vi både faglige og sociale aktiviteter, så du hurtigt lærer dine klassekammerater og lærere at kende. Derudover er der i august måned en aktivitetsdag, hvor alle elever klassevis og lærere dyster mod hinanden på tværs af klasser og årgange.

Gallafest

I foråret holder vi den flotteste fest på MG, når 2hf´erne og 3g´erne inviterer til årets gallafest, hvor de samtidig er æresgæsterne, der ankommer i kreativt pyntede køretøjer og i det helt store skrud.

Studieture og ekskursioner

På MG er der tradition for at alle elever kommer på en studietur af 4-7 dages varighed. HF´ernes studietur ligger i efteråret i 2hf og går til Berlin.

Rejserne er først og fremmest faglige rejser, som er anderledes end almindelige turistrejser. Klasserne besøger skoler, ambassader, hører foredrag og meget andet, som har forbindelse til emner, man har beskæftiget sig med i skolen inden afrejsen. I løbet af året er der også ekskursioner i mange fag. Det kan være endags-ekskursioner, som teaterture eller museumsbesøg, besøg på en virksomhed eller et universitet. Der kan også forekomme ekskursioner af et par dages varighed til forskellige steder i Danmark eller udlandet.

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG