Fagpakker

I slutningen af 1. HF skal du vælge, hvilken fagpakke du vil have på 2. år af uddannelsen. Alle fagpakker giver adgang til de videregående uddannelser. På MG udbyder vi tre fagpakker, som hver består af to fag.  Mellem de to fag er der et tæt samarbejde, så der er sammenhæng mellem det faglige, du lærer på HF og de uddannelses- og jobmuligheder, der findes efter en bestået HF-eksamen.

Træning & sundhed (Biologi B og Idræt B)

Fagpakken giver dig viden om, hvordan kroppen fungerer – både i teori og i praksis.

Du får indblik i de væsentligste sundhedsfaktorer: Kost, Rygning, Alkohol og Motion (KRAM), og du lærer om kroppens opbygning og musklernes funktion. Samtidig er du selv aktiv gennem fysisk træning.

Fagpakken har fx fokus på friluftsaktiviteter, hvor du lærer om naturens indretning og menneskets samspil med naturen, hvordan man overlever i naturen, og hvordan menneskelige aktiviteter kan måles fx gennem DNA-spor.

Rettet mod

Professionsbachelor-uddannelser inden for sundhed som fx bioanalytiker, ergoterapeut, ernæring og sundhed, fysioterapeut, Global Nutrition and Health, jordemoder, optometrist, psykomotorik, radiograf, sygeplejerske, tandplejer.

Derudover er jobs inden for politi, brand- og redningsvæsen en mulighed.

Valgfag

Du skal vælge et valgfag på enten B- eller C-niveau.

Mennesker & samfund (Samfundsfag B og Psykologi C)

Fagpakken klæder dig på til at arbejde med mennesker og forstå, hvordan samfundet fungerer.

Du får indblik i menneskets psyke og lærer om sociale forhold. Gennem feltarbejde kombinerer vi teorien med praksis, og du får mulighed for at foretage observationer og undersøge forskellige psykisk-sociale forhold.

Fagpakken giver mulighed for at arbejde med emner som social arv, mønsterbrydere, stress, kriminalitet og misbrug og mange andre problemstillinger.

Du forberedes på de metoder og arbejdsformer, som man anvender på de videregående uddannelser som er relevante for denne fagpakke. Eksempelvis at gennemføre interviews og spørgeskemaundersøgelse. Vi bestræber os på at finde projekter sammen med kommunen, så du kommer til at arbejde med virkelighedsnære problemstillinger.

Rettet mod

Professionsbachelor-uddannelser inden for pædagogik og det samfundsfaglige område: Pædagog, lærer, socialrådgiver, diakoni og socialpædagogik, lærer, natur- og kulturformidling.

Valgfag

Du skal vælge et valgfag på B-niveau.

 

Medier og marketing (Mediefag B og Erhvervsøkonomi C)

Fagpakken er for dig, der har en iværksætter i maven, og som brænder for at arbejde med medier og marketing.

I denne fagpakke får du mulighed for at udvikle konkrete virksomhedsideer i samspil med mediefag. Dette gør du ved at kombinere teoretisk viden og praksis fra fagene – fx teorier om marketing, strategiske overvejelser og audio-visuelle virkemidler – med henblik på udvikling af reklamefilm, branding på sociale medier og lign.

Udover at udvikle og arbejde med virksomhedsideer er der indlagt minimum et lokalt virksomhedsbesøg, og du vil få mulighed for at arbejde med konkrete problemstillinger inden for branding og marketing.

Rettet mod

Retter sig primært mod uddannelser på erhvervsakademierne inden for digital udvikling og business, som fx multimediedesigner, markedsføringsøkonom, handelsøkonom eller professionsbachelor-uddannelser inden for medieproduktion, fx tv- og medietilrettelæggelse, journalist, visuel kommunikation osv.

Valgfag

Du skal vælge et valgfag på C-niveau.

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG