Grundforløbet

Grundforløbet er ens for alle elever og består af mange fag, du allerede kender fra grundskolen. Du får også mulighed for at prøve forskellige fag af, så du er klar til at vælge din studieretning ved slutningen af forløbet. Derudover er der to former for flerfagligt samarbejde, som afsluttes allerede efter grundforløbet:

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)

NV giver en introduktion til de naturvidenskabelige fags fællestræk og forskelligheder – med fagelementer fra biologi, fysik, naturgeografi og kemi.

Almen sprogforståelse (AP)

I AP beskæftiger man sig med det kernestof, der er fælles for alle sprogfagene i gymnasiet. Det giver et fælles grundlag for det videre arbejde med dansk og fremmedsprog.

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG