Læse- og studievejledning

Læsevejledning

I starten af skoleåret bliver alle 1HF´ere screenet af én af gymnasiets læsevejledere. Formålet er at teste elevernes læse- og stavefærdigheder ved indgangen til en gymnasial uddannelse. Screeningen kan vise, om den enkelte elev har behov for målrettet hjælp, og den kan afdække, om der er tale om ordblindhed.

I tilfælde af ordblindhed tilrettelægger læsevejlederen et individuelt forløb med brug af bl.a. IT-rygsæk med forskellige hjælpeprogrammer.

I løbet af efteråret gennemgår alle elever i 1HF et læsekursus. Formålet er at skabe en læsebevidsthed hos eleverne. De lærer at bruge forskellige læseteknikker, forståelsesmåder og husketeknikker, afhængig af teksttype og læseformål.

Studievejledning

Til hver HF-klasse er der tilknyttet en studievejleder.

Når du har søgt HF på Middelfart Gymnasium og HF, vil du blive indbudt til en introduktionssamtale, hvor du vil få noget at vide om opbygningen af HF samt høre om muligheder for valg af fag. Denne introduktionssamtale vil typisk ligge i marts-april.

Når du er startet på HF, vil du møde studievejlederen igen i forbindelse med introduktionsforløbet. Her får du bl.a. flere informationer om uddannelsen og de to år på HF. Du vil endvidere altid kunne henvende dig til studievejlederen med fx personlige problemer, og studievejlederen har tavshedspligt. Desuden er det også studievejlederen, der kan henvise til psykologhjælp.

Der vil løbende blive afholdt trivselssamtaler, og i forbindelse med de endelige valg af valgfag holder studievejlederen individuelle samtaler for at klarlægge, hvilke fag det vil være godt at få for at komme videre i uddannelsessystemet. Studievejlederen holder også øje med fravær, og bliver det for højt, vil du blive kontaktet. Dine forældre er også meget velkomne til at kontakte studievejledningen, hvis der skulle være spørgsmål eller forhold, som det kan være vigtigt af få kendskab til. Endelig er du også velkommen til at henvende dig, efter du har forladt skolen.

Har du spørgsmål?

Du velkommen til at henvende dig til studievejlederen på HF, Lise Andersen.

Du kan kontakte hende ved enten at ringe til skolen på 6441 2272 eller sende hende en mil på la@mail-mg.dk

Du kan også henvende dig personligt i træffetiden.

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG