MG 2021 137

Læsevejledning

Din klasse har tilknyttet en læsevejleder. Hvis du oplever vanskeligheder med at læse lektier og skrive opgaver, kan du få hjælp hos læsevejlederen. Er du ordblind, kan læsevejlederen hjælpe dig med at få den hjælp, du har behov for, fx programmer til din computer.

Elisabeth Gamauf Madsen

3u, 3x, 3y, 3z, 2b, 2c, 2x, 2z, 1c, 1u, 1x, 1y

Malene Ullum Birkholm

3a, 3b, 3c, 2u, 2y, 1a, 1b, 2p, 2q, 1p