Miljø & bæredygtighed

Skolen har et miljøudvalg, der tager initiativer, der fremmer elevernes og personalets bevidsthed om betydningen af at værne om miljøet – lokalt som globalt. I det følgende er der en præsentation af de forskellige områder, vi arbejder på.

CO2-neutral skole

Et af skolens strategiske mål er at gøre skolens drift CO2-neutral:

Målet er gennem reduktion af energiforbruget og ved anvendelse af vedvarende energikilde gøre skolens bygningsdrift CO2-neutral.

Vi har med en stor ombygning af skolen i 2011-12 gjort rigtig meget for at mindske energiforbruget på skolen. Til glæde for miljøet og til glæde for vores økonomi. Ministeriet har lagt vores beskrivelse af hvordan vi har båret os ad på deres hjemmeside som inspiration (sammen med andre) for andre skoler til hvordan man kan energieffektivisere: http://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/bygninger-og-ejendomme/energieffektivisering

Energiforbrug pr. elev

Elevtallet er steget en del i de sidste 10 år. I 2006 var der 500 elever, i 2015 var der 640 elever, en stigning på 28%. Det er især vandforbruget, der er elevtalsafhængigt.

Energiforbrug totalt,
og pr. m2 bygning 2006-2015

Da Middelfart Gymnasium & HF blev en selvejende institution i 2007, var bygningen og dens installationer nedslidte og utidssvarende. Ved ombygningen i 2011-12 var der især fokus på at nedbringe energiforbruget, selv om arealet blev udvidet. Der er lang vej endnu, før vores bygningsdrift er CO2-neutral, men vi er godt på vej:

Ressource

2006 (8282 m2)

2015 (9000 m2)

Udvikling 2006-15

Forbrug kWh

kWh pr m2

Forbrug i kWh

kWh pr m2

Forbrug i kWh /m3

Forbrug i

kWh pr. m2

Varme

1.046.896

126

733.928

82

          30%

          35%

El

376.716

45

197.296

22

          47%

          51%

Vand

2594 m3

 1106 m3

          57%

Bygningsstyrelsen opererer med et trafiklys som tommelfingerregel for energiforbruget pr. m2 i en bygning https://www.bygst.dk/media/471510/energiorientering.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1.

Siden 2006 har vi flyttet os for fjernvarme fra gul til grøn og for EL fra gul til grøn plus.

Mærke              Energiforbrug fjernvarme                                   Energiforbrug  EL

Rød:                    over 130 kWh/m2                                                   over 60 kWh/m2

Gul:                     100-130 kWh/m2                                                     40-60 kWh/m2

Grøn:                 70-100 kWh/m2                                                       30-40 kWh/m2

Grøn Plus:        under 70 kWh/m2                                                  under 30 kWh/m2

Miljø og bæredygtighed i undervisningen

Bæredygtighed som fælles tema for hele skolen efteråret 2015

I efterårssemesteret 2015 arbejdede hele skolen med et fælles tema om bæredygtighed. Anledningen var Klimakonferencen i Paris i december 2015 (COP15) om reduktion af CO2-udledningen i verden.

• 25. september: fællestime med journalist og kandidat for Alternativet,
Anders Stjernholm
• 6. november: fællestime med tidl. EU-klimakommissær Connie Hedegaard
• 10. november: temadag for alle elever og lærere om bæredygtighed. 25 forskellige workshops på skolen eller rundt om i landet.

25 forskellige aktiviteter på aktivitetsdagen 2015

Tirsdag 10. november var en helt anden skoledag end sædvanligt. Eleverne havde valgt sig ind på 25 forskellige aktiviteter, som enten foregik på skolen eller et sted i Danmark. Aktiviteterne var aftalt med institutioner og virksomheder, der i stor stil stillede sig til rådighed.

For alle aktiviteter gælder, at eleverne afsluttede med at lave en opsamling, hvor de tog stilling til hvad de selv kan gøre – eller få andre til at gøre – for at reducere miljøbelastningen i vores dagligdag. Skal huses isoleres? Skal der opsætte solcelleanlæg på taget? Skal vi lægge landbrugsproduktionen om til økologisk drift? Det følgende er en kort omtale af de 25 aktiviteter. På hver aktivitet var der mellem 15 og 30 deltagere i gruppen.

Aktivitet

Sted

Kort omtale

Økologisk landbrugsproduktion

Gram Slot

Er økologi vejen til en bæredygtig fødevareproduktion? Rundvisning og oplæg om økologisk stor-landbrug i Gram.

Solfangere og energilagring

Gram fjern-varmeværk

Hvor kommer fores varme vand overhovedet fra – og hvordan kan vi være sikre på, at vi også i fremtiden kan få et dejligt langt varmt bad? Vi sammenligner med data fra Middelfart.

Klimabyen Middelfart

Middelfart

Hvordan tilpasser Middelfart sig fremtidens klima? Vi ser på de tiltag der gøres i området omkring Gl Havn og Kongebrovej for at undgå oversvømmelser. Oplæg v/ Helle Baker Norden.

Insekter – fremtidens mad.

Teknologisk i Århus

Insekter er et godt alternativ til oksekød for at få proteiner i maden. Eleverne laver forsøg med og smager på insekter.

Kan robotter gøre DK mere bæredygtig?

DanRobotics i Middelfart

Dette firma i Middelfart udvikler robotter, som kan sortere elektronikskrot og bygge bæredygtige skræddersyede huse.

Tang – grøntsager fra havet

Middelfart marina

Folk fra TANGfokus hjælper os med at dykke efter tang og at tilberede det til næringsrig mad.

Soy4you – mad af soya

Middelfart

Firmaet Soy4you viser hvordan mad af soya kan være et bud på at erstatte meget af det kød, vi spiser. Vi laver selv mad på skolen af soya.

Bæredygtige skove

Naturpark Hindsgavl

Hvordan kan en skov drives bæredygtig? Sker det i vores naturpark her i Middelfart? Hvilke anbefalinger kan vi give skolen mht. indkøb af træprodukter?

Design to Improve Life

Gymnasiet

Klimaudfordringen og et truet miljø kalder på innovative produkter og systemer. Oplæg ved Lotte Haag Borg – derefter går eleverne selv i gang med at designe.

Et energi- og miljøvenligt parcelhus

Middelfart

Vi besøger et parcelhus på Karensvej i Middelfart og undersøger hvad der skal til for belastningen af klima og miljø kan reduceres mest muligt. Oplæg ved konstruktør og konsulent Anders Ottesen.

Lokal økologisk mad

Middelfart og Røjle

Hvordan får man fat i bæredygtig mad i Middelfart? Oplæg om økologisk fødevarefællesskab (MØF) og besøg i Kvickly og hos Growers Cup i Røjle.

Grøn højteknologi

Gymnasiet

En ingeniør fra Panasonic (kåret som verdens grønneste teknologivirksomhed) demonstrerer varmepumper, solceller og energilagring.

Lillebælts havmiljø

Sejltur med Aventura på Lillebælt

Naturvejleder Søren Larsen tager os med på en sejltur med Aventura og fortæller hvad der skal til for at Lillebælt også i fremtiden kan være et attraktivt sted for os og turisterne.

Madspild

Gymnasiet

Hvad kan vi gøre for at mindske det årlige madspild på 700.000 tons fødevarer årligt i Danmark. Besøg hos købmand Jens Møller i REMA og oplæg fra Annemette Bach, Frugtordningen.

Klimavenlig mad – hvordan laver man det?

Gymnasiets kantine

Lektor Kirsten Jensen fra UC-Lillebælt i Jelling viser hvordan man kan lave mad, som er mindre miljø- og klimabelastende. Og som samtidig er både lækker og sund.

Mindfulness og bæredygtighed

Gymnasiet

Hvad vil det sige at lever mere bæredygtigt på et mentalt plan? Hvordan kan vi lære at klare stress, angst og depression?

TREFOR og grøn energi

Kolding

Ingeniører fra TREFOR fortæller hvordan TREFOR arbejder med vedvarende energi. De vil bl.a. præsentere deres nye eldrevne køretøj TRIPL.

SLOW – et liv uden stress

Gymnasiet

SLOW er en international bevægelse, der undersøger hvordan kan vi lægge vores effektive og fortravlede livsstil om, så vi undgår at stresse os selv og vores miljø?

Deleøkonomi sparer penge – hvad med resurserne?

Gymnasiet

AirBNB, Gomore og Uber er nye tjenester, hvor man deles om biler, boliger osv. Det sparer penge for den enkelte – men er det også godt for miljøet?

Mellem tro, politik og filosofi

Lyng Kirke og Middelfart

Hvilke motiver kan forskellige grupper mennesker have til at ville lever mere bæredygtige. Er de begrundet i økonomi, etik, religion, miljø og sociale forhold? Besøg i den ”grønne” kirke i Lyng.

Eksperimentér med vedvarende energi

Gymnasiets fysiklokaler

Vi leger med modeller af vindmøller og solceller og undersøger dels hvor meget energi de producere, dels hvordan denne energi kan lagres i form af brint til vores brintbil.

Turisme i et bære-dygtigt perspektiv

Gymnasiet

Når vi flyver til et ”uberørt” lokalsamfund på den anden side af kloden påvirker vi både dette samfund og miljøet. Kan turisme og bæredygtighed forenes? Oplæg ved Anne Cecilie Lasa-Gonzales fra RUC.

Affald og genbrug i Middelfart

Gymnasiet

Monika Nielsen fra Middelfart kommune fortæller om de dilemmaer og problemer, som kommunen står overfor når vi skal sortere og genanvende affald.

Lithium fra Bolivia

Gymnasiet

Oplæg fra udviklingsorganisationen IBIS om minedrift i Bolivia, hvor man udvinder lithium til vores batterier. Det virker til oplagring af solenergi – men hvilken miljøpåvirkning indebærer udvindingen af lithium?

Ellevild med el-biler

Middelfart

Elbiler kan være en af løsningerne på mere bæredygtig persontransport. Men hvor gode er bilerne, og vil forbrugeren betale det, det koster at køre grønt? Hvad gør politikerne? Vi besøger blandt andet en af de lokale bilforhandlere.

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG