Profil

Middelfart Gymnasium & HF skal være rammen om unge menneskers faglige og personlige udvikling i et miljø, som virker stimulerende og engagerende for den enkelte elev. 

Det er vores opgave at bidrage til lokalområdets udvikling ved at så mange som muligt gennemfører en almen-gymnasial uddannelse af høj kvalitet med henblik på efterfølgende at påbegynde en videregående uddannelse. Den opgave løser vi i samarbejde med eleverne, deres forældre, andre uddannelsesinstitutioner og kommuner i lokalområdet, ligesom vi arbejder sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning og Studievalg Fyn.

Med 22 klasser har skolen en overskuelig størrelse for den enkelte elev og medarbejder – og samtidig er den stor nok til at kunne tilbyde de relevante fag for elevernes personlige udvikling og videreuddannelse, og den giver medarbejderne gode rammer for kollegialt samarbejde og for udvikling af kompetencer.

Vi er det eneste almene gymnasium i kommunen, og vi lægger derfor vægt på at have et alsidigt udbud af studieretninger, fagpakker og valgfag. Kulturen på skolen er præget af et godt fællesskab, en god kontakt mellem lærere og elever, og det er let at komme i kontakt med ledelsen for elever, personale og forældre.

Skolens elevtal har ligget stabilt i de senere år, og økonomien er siden selvejets indførelse i 2007 konsolideret betydeligt. Skolen overtog i 2010 sine bygninger fra staten, og siden har vi arbejdet på at opdatere bygningerne, som stammer fra 1972, til et tidssvarende niveau, hvad angår pædagogik, arbejdsmiljø og ikke mindst energiforbrug. 

 

STX - en bred uddannelse

Bliv klogere på STX og de forskellige studieretninger

HF - den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse