IMG_8463

Venner af Middelfart Gymnasium & HF

Venner af Middelfart Gymnasium & HF er ikke en samarbejdspartner i gængs forstand, men en forening, der blev oprettet i 1971, året efter gymnasiets start med det formål at “yde økonomisk støtte på områder, der ligger uden for de sædvanlige økonomiske rammer for gymnasiet og HF-kurset”.

Det vil i praksis sige at yde støtte til enkelte elever, der måtte stå i en øjeblikkelig trangssituation – ofte i forbindelse med studieture og ekskursioner. Foreningen tegner også afbestillingsforsikringer i forbindelse med studierejser. 

Medlemmerne er først og fremmest nuværende og tidligere eleversforældre samt skolens personale, men alle kan naturligvis optages som medlem og derved støtte foreningens formål. 

Hvis man ønsker at blive medlem rettes henvendelse til foreningens kasserer Anja Taulborg Johannessen (AJ@mail-mg.dk)

Foreningen afholder generalforsamling den sidste tirsdag i april måned. Medlemsforslag til punkter på dagsordenen skal meddeles rektor Christian Alnor senest 1. april.

Kontingent

Medlemskontingentet er i øjeblikket: 

  • 100 kr. for 2 år
  • 150 kr. for 3 år
  • 500 kr. for livsvarigt medlemsskab

Indbetalingerne skal ske til foreningens konto i Middelfart Sparekasse

  • Reg.nr.: 0755 / Kontonr.: 7565601989

Det er gennem medlemmernes kontingentbetaling, foreningen får sine indtægter.

STX - en bred uddannelse

Bliv klogere på STX og de forskellige studieretninger

HF - den korte vej videre

Bliv klogere på den 2-årige gymnasiale uddannelse