TEKIMG_9624

Skolen i tal

Her på siden kan du orientere dig i nogle af de vigtige nøgletal for Middelfart Gymnasium & HF

Uddannelser

STX (6/7 spor), 2-årigt HF (2 spor), brobygningskurser for elever i grundskolen

Antal årselever

2022

2021

2020

2019

2018

608

614

603

641

663

Antal ansatte

68 (december 2022)

Økonomi

 

2022

2021

2020

2019

2018

Omsætning i alt (mio kr.)

51,9

52,4

50,4

51,9

53,5

Egenkapital

22,4

16,7

12,9

12,6

14,4

Skolens tidligere årsregnskaber er tilgængelige på Undervisningsministeriets regnskabsportal.

Nøgletal for fuldførelsesprocent, gennemsnitlig fuldførelsestid, karakterer og overgang til uddannelse findes via nedenstående links til Datavarehuset via Uddannelsesstatistik.dk

Udvalgte nøgletal

Karaktergennemsnit ved studentereksamen

Målt op mod landsgennemsnit og forventet resultat ift elever med samme baggrund (socioøkonomisk reference)

Karaktergennemsnit ved HF-eksamen

Målt op mod landsgennemsnit og forventet resultat ift elever med samme baggrund (socioøkonomisk reference)

Overgang til videregående uddannelse 2 år efter endt eksamen

ift landsgennemsnit (STX)

Overgang til videregående uddannelse 2 år efter endt eksamen

ift landsgennemsnittet (HF)

Elevtrivsel

STX

Elevtrivsel

HF

gradientbg2