TEKIMG_9624

Skolen i tal

Her på siden kan du orientere dig i nogle af de vigtige nøgletal for Middelfart Gymnasium & HF

Uddannelser

STX (6/7 spor), 2-årigt HF (2 spor), brobygningskurser for elever i grundskolen

Antal årselever

2021

2020

2019

2018

2017

614

603

641

663

652

Antal ansatte

75 (december 2021)

Økonomi

 

2021

2020

2019

2018

2017

Omsætning i alt (mio kr.)

52,4

50,4

51,9

53,5

52,6

Egenkapital

16,7

12,9

12,6

14,4

14,5

Skolens tidligere årsregnskaber er tilgængelige på Undervisningsministeriets regnskabsportal.

Nøgletal for fuldførelsesprocent, gennemsnitlig fuldførelsestid, karakterer og overgang til uddannelse findes via nedenstående links til Datavarehuset via Uddannelsesstatistik.dk

Udvalgte nøgletal

Karaktergennemsnit ved studentereksamen

Målt op mod landsgennemsnit og forventet resultat ift elever med samme baggrund (socioøkonomisk reference)

Karaktergennemsnit ved HF-eksamen

Målt op mod landsgennemsnit og forventet resultat ift elever med samme baggrund (socioøkonomisk reference)

Overgang til videregående uddannelse 2 år efter endt eksamen

ift landsgennemsnit (STX)

Overgang til videregående uddannelse 2 år efter endt eksamen

ift landsgennemsnittet (HF)

Elevtrivsel

STX

Elevtrivsel

HF

gradientbg2