IMG_6809

Strategi for Middelfart Gymnasium & HF

Læs her om vores vision og strategi, og hvordan vi arbejder med den

Strategi 2022-2025

Strategi 2019- 2021