Evalueringskulturen
på MG

Det er afgørende, at evalueringen foregår systematisk. Det betyder, at vurderingen bygger på kendte kriterier, og den gennemføres på bestemte tidspunkter og efter nogle bestemte procedurer. Og endelig er det et grundlæggende træk ved evalueringskulturen på Middelfart Gymnasium & HF, at det er noget, lærerne/skolen og eleverne er fælles om. Man drøfter sammen, hvad der skal evalueres, og hvordan der skal evalueres. Og man drøfter sammen, hvilken effekt evalueringens resultater skal have.

 

Den enkelte elev

Klassen

Hele skolen

Løbende evalueringer

 · Vejledning i undervisningen og ifm de skriftlige opgaver

 · Vejledningssamtaler med faglærer

 · Tutorsamtaler (hf)

 · Standpunktskarakterer (stx)

 · Evaluering af undervisningen i alle fag 2/år

 · Trivselsundersøgelse 1/år

 

 · Trivselsundersøgelse 1/år

 · Undervisningsmiljøvurdering 1/3år

 · APV 1/3år

 · Social kapital

 · Uddannelsernes kvalitet drøftes i hf-udvalg og stx-udvalg

Afsluttende evaluering

 · Årskarakterer (stx)

 · Eksamen

 · Årsprøver

 · Standpunktsmøde i juni

 · Årets eksamensresultat offentliggøres på hjemmesiden

Se den seneste undervisningsmiljøvurdering 2020-2023 her

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG