Venner af
Middelfart Gymnasium & HF

Venner af Middelfart Gymnasium og Hf er ikke en samarbejdspartner i gængs forstand, men en forening, der blev oprettet i 1971, året efter gymnasiets start, med det formål at “yde økonomisk støtte på områder, der ligger uden for de sædvanlige økonomiske rammer for gymnasiet og hf-kurset”.

Det vil i praksis sige at yde støtte til enkelte elever, der måtte stå i en øjeblikkelig trangssituation – ofte i forbindelse med studieture og ekskursioner. Foreningen tegner også afbestillingsforsikringer i forbindelse med studierejser og bidrager lejlighedsvis til elevmiljøforbedringer.

Medlemmerne er først og fremmest nuværende og tidligere elevers forældre samt skolens personale, men alle kan naturligvis optages som medlem og derved støtte foreningens formål.

Ved skoleårets begyndelse inviteres de nye elevers forældre til at komme og se skolen, blive orienteret om undervisningen og hilse på lærerne. Ved denne lejlighed vil der altid være repræsentanter for Venner af Middelfart Gymnasium og HF til stede for at fortælle om foreningen og – meget gerne – tegne nye medlemmer. Man kan desuden altid blive medlem ved henvendelse til foreningens kasserer eller ved at indbetale på foreningens konto 0755 7565601989 i Middelfart Sparekasse (husk at anføre navn og klasse)

Foreningen afholder generalforsamling den sidste tirsdag i april måned.

Kontingent

Medlemskontingentet er i øjeblikket

  • 100 kr. for 2 år
  • 150 kr. for 3 år
  • 500 kr. for livsvarigt medlemskab

Det er gennem medlemmernes kontingentbetaling, foreningen får sine indtægter.

Medlemsforslag til punkter på generalforsamlingens dagsordenen skal meddeles rektor Christin Alnor inden 1. april.

Nyttige dokumenter

Ansøgningsskema
(for elever, der søger støtte)

Afbestillingsforsikring
(for elever, der skal på studietur)

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG