Undervisere

Anders Bærholm Frikke

Historie & dansk

Angela Badalanovic Bjerge

Mediefag & engelsk

Anja Taulborg Johannesen

Spansk & religion

Anne Dahl

Tysk, dansk & uddannelsesleder

Anne Grete Dumstrei

Religion & tysk

Anne Oxvig

Musik & dansk

Ask Kjær Overgaard

Fysik, erhvervsøkonomi & idræt

Betina Axelsen

Fysik, psykologi & rektor

Birgit Lund Eriksen

Tysk & oldtidskundskab

Charlotte Skov

Biologi & naturgeografi

Ditte Linaa Buchwald

Engelsk & tysk

Elisabeth Gamauf Madsen

Engelsk & tysk

Elsebeth Borregaard Nielsen

Billedkunst & psykologi

Hanne Paarup

Engelsk & idræt

Henrik Veggerby Jensen

Naturgeografi & historie

Ida Gade Lystbæk

Engelsk & dansk

Ida Tolstrup

Fransk & historie

Iris Plaugborg

Dansk, billedkunst, design & arkitektur

Jacob Allerelli

Matematik, informatik og matematikvejleder

Jakob Hylleberg

Engelsk, filosofi & dansk

Jesper Løvetofte

Dansk & historie

Jesper Mads Hansen

Fysik & matematik

Jette Refstrup Thomasen

Matematik & kemi

Jimmy Jaime Enrique Jensen Kettelz

Biologi & spansk

Johannes Holmgaard Eriksen

Fysik & matematik

Jonas Albers Dam

Matematik & idræt

Jørgen Friis Kjeld

Matematik & fysik

Karsten Sonne Andersen

Spansk & engelsk

Kasper Guldberg Sofienberg Pedersen

Erhvervsøkonomi & samfundsfag

Kate Marvig Ravn

Dansk, tysk & mediefag

Lea Sose

Engelsk, historie & studievejleder

Lena Gribsholt Backenhaus

Dansk & psykologi

Lene Harbo Frandsen

Italiensk, fransk & dansk

Lis Hjæresen

Kemi, matematik & uddannelsesleder

Lise Andersen

Dansk & studievejleder

Lone Holmsberg

Biologi, kemi & studievejleder

Lone Vinum

Kemi & vicerektor

Louise Nørgaard

Oldtidskundskab & dansk

Mads Bøndergaard Kobbersmed

Samfundsfag & historie

Malene Ullum Birkholm

Dansk, idræt & læsevejleder

Margret Heeren

Historie & engelsk

Mette Mark

Biologi, engelsk & studievejleder

Metteline Fokdal Christensen

Biologi & musik

Mona Robenhagen Jensen

Fysik & matematik

Monika Møbjerg Allerelli

Matematik & informatik

Morten Henriksen

Samfundsfag & historie

Morten Storm Andersen

Biologi & kemi

Niels Kaldal Kræmmer

Kemi & historie

Patricia Quist Nielsen

Matematik & musik

Poul Melchior Nielsen

Fysik & kemi

Rasmus Drisdal Hansen

Engelsk & historie

Rikke Skovgaard Andersen

Historie & engelsk

Sanne Nedenskov Petsersen

Dansk, idræt & uddannelsesleder

Simon Messell

Biologi & naturgeografi

Stefanie Vest

Idræt

Susan Andersen

Samfundsfag & idræt

Søren Udesen

Religion & samfundsfag

Thore Daugaard Lundsteen

Idræt & biologi

Uffe Merrild Jouttijärvi

Matematik & idræt

Ulf Vincents Olsen

Samfundsfag & filosofi

Vickie Nørgaard

Engelsk & religion

STX - en bred uddannelse

Bliv klogere på STX og de forskellige studieretninger

HF - den korte vej videre

Bliv klogere på den 2-årige gymnasiale uddannelse