Optagelse

Optagelsen til gymnasiet og hf koordineres af Fordelingsudvalget for de fynske gymnasier. Proceduren og tidsplanen fremgår af gymfyns hjemmeside.

Optagelseskravene er de samme på alle landets gymnasier og hf-kurser. Du kan finde flere informationer om optagelseskrav på uddannelsesguiden

At ansøge

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, foregår ansøgningen gennem din skole, der også foretager en uddannelsesparathedsvurdering (skulle du være utilfreds med resultatet har du dog krav på en ny og uvildig, se mere herunder).

Ansøgere med mangler i Folkeskolens Afgangseksamen skal til en obligatorisk optagelsesprøve. Du kan læse mere længere nede på siden.

Her finder du ansøgningsskemaet.

Du kan læse mere om regler og praksis for optagelse i dette dokument.

Fornyet uddannelsesparathedsvurdering (UPV) og obligatorisk optagelsesprøve (OOP)
Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

En ansøger til uddannelsen til studentereksamen (stx) eller højere forberedelseseksamen (hf), som ikke vurderes uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) eller af egen skole, men som alligevel fastholder ønsket om optagelse på en gymnasial uddannelse, har krav på at få foretaget en fornyet uddannelsesparathedsvurdering af den gymnasieskole, ansøgeren har som sin første prioritet.

Den nye uddannelsesparathedsvurdering afgør, om ansøgeren har de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse. Vurderingen bygger på en faglig prøve og en samtale med en studievejleder.

Den faglige prøve er i dansk, engelsk, matematik og enten fysik/kemi eller 2. fremmedsprog tysk (eller fransk hvis man har haft det sprog i grundskolen i stedet for tysk). Prøven består af en række spørgsmål, som besvares ved en af skolens computere.

Den efterfølgende samtale sigter på at finde ud af, om ansøgeren har de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse.

Obligatorisk optagelsesprøve (OOP)

En ansøger til uddannelsen til studentereksamen (stx) eller højere forberedelseseksamen (hf), der søger direkte fra grundskolen, men som mangler en eller flere af folkeskolens afgangsprøver, skal til en obligatorisk optagelsesprøve på den gymnasieskole, ansøgeren har som sin første prioritet. Dette gælder dog ikke ansøgere, som er forhindret i at tage et eller flere afsluttende fag pga sygdom. Sådanne ansøgere tilbydes en sygeeksamen på afleverende skole.

Formålet med den obligatoriske optagelsesprøve er at afprøve ansøgerens faglige viden på tilsvarende måde som de prøver, optagelsesprøven træder i stedet for.

Der prøves i dansk, matematik, engelsk samt enten fysik-kemi eller 2. fremmedsprog. Prøven i fagene består af en række spørgsmål, som besvares ved en af skolens computere, efterfulgt af en samtale med en studievejleder.

Fælles for prøverne (UPV og OOP)

Ansøgere til de tre-årige gymnasiale uddannelser skal aflægge de faglige del-prøver på samme niveau som folkeskolens afgangsprøver.

Ansøgere til den to-årige hf-uddannelse skal aflægge delprøverne i dansk, engelsk og matematik på niveau med prøverne i 10. klasse, mens delprøverne i 2. fremmedsprog og fysik/kemi ligger på samme niveau som folkeskolens afgangsprøver efter 9. klasse.

Til prøven skal ansøgeren medbringe billedlegitimation, fx i form af et pas eller et billede attesteret af den grundskole, man går på eller sidst gik på.

Hvis en ansøger efter prøven ikke kan optages på en tre-årig gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx), gælder afgørelsen tillige samme skoleår for optagelse på den pågældende uddannelse og andre tre-årige gymnasiale uddannelser på alle øvrige institutioner.

Hvis en ansøger efter prøven ikke kan optages på den to-årige hf-uddannelse, gælder afgørelsen tillige samme skoleår for optagelse på den to-årige hf-uddannelse på alle øvrige institutioner.

Ansøgeren får besked om prøvens udfald pr. brev, der afsendes fra skolen normalt samme dag, prøven har været afholdt

Resultatet af prøven sendes til Ungdommens Uddannelsesvejledning sammen med en begrundelse.

Lovgivning
Yderligere spørgsmål

Hvis du har særlige spørgsmål – fx i forbindelse med en Team-Danmark-ordning,  er du velkommen til at kontakte skolens kontor (tlf. 6441 2272) og få en aftale med en studievejleder.

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG