Samfundsvidenskabelig studieretning

 

På de samfundsvidenskabelige studieretninger vil en del af undervisningen handle om politiske, kulturelle, sociologiske og miljømæssige forhold i den moderne globaliserede verden. Udover samfundsfag spiller også engelsk og matematik centrale roller i disse studieretninger, og tilsammen kan fagene belyse en lang række aktuelle problemstillinger og udfordringer, f.eks:

  • Bliver uligheden i verden større
    eller mindre?
  • Hvordan påvirker EU Danmarks økonomi?
  • Hvilken rolle spiller EU i forhold til stormagter som Kina, USA og Rusland?
  • Hvordan vil de globale klimaforandringer
    påvirke forskellige dele af verden i de kommende år?
  • Hvordan går det i grunden med integrationen i Danmark?

På Middelfart Gymnasium & HF har vi også en global linje. Denne linje byder i 2g på en længere studierejse til Ghana, hvor vi har en venskabsskole med en helt anden kulturel baggrund.