Fagenes skriftlighed

Skriftlighed i
danskfaget

Skrive-
genrer

Fagenes
skrive-
genrer

Dansk – STX
skriftlige
genrer

Dansk – HF
Skriftlige
genrer

Skriftlighed i
natur-
videnskab

Skriftlighed i
samfunds-
videnskab

Skriftlighed i
sprogfag

Skriftlighed i
EØ & VØ

Dansk – HF
introducerende
artikel

Dansk – HF
analyserende
artikel

Dansk – HF
diskuterende
artikel

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG