Eksemplariske opgaver – SRP

Her kan du finde en række gode SRP-besvarelser, som du lade dig inspirere af.

Samfundsfag A-historie A

Samfundsfag A-engelsk A

Musik A-mediefag B

Matematik A-engelsk A

Engelsk A-biologi B

Engelsk A-tysk A

Engelsk A-mediefag B

Engelsk A-historie A

Biologi A-dansk A

Biologi A-engelsk A

Vær opmærksom på, at opgaverne nedenfor er skrevet før reformen i 2017. De indeholder et resumé på engelsk – dette skal nu skrives på dansk. En anden ændring er, at man nu kan skrive et kortere afsnit om overvejelser over de metoder, man har brugt. Derudover er der ingen ændringer.

Biologi – dansk

Engelsk – mediefag

 

Engelsk – religion

Engelsk – samfundsfag

Historie – engelsk

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG