Sproglig studieretning

På denne studieretning har du Engelsk A, fransk A eller tysk A og samfundsfag B som studieretningsfag, og du ved, at gode sprogkundskaber og viden om andre landes kultur og samfundsforhold er vigtige kompetencer for at kunne begå sig i en globaliseret verden.

I denne studieretning kommer du til at arbejde intensivt og kreativt med både mundtlig og skriftlig kommunikation på to europæiske hovedsprog – engelsk og fransk eller tysk.
Gennem arbejde med fiktions- og faktatekster, film og musik kommer du tæt på sprogene og møder den kultur, som hører hjemme i sprogområderne.

Sprog og samfundsfag samarbejder om emner som fx unge og identitet, livet i storbyen og multikulturalisme, og herigennem vil du blive i stand til at sammenligne med danske forhold.
I samfundsfag vil der især være fokus på politiske, sociale og økonomiske forhold i Europa, og du bliver særligt opdateret på samfundsforhold i England, Frankrig og Tyskland og på landenes indbyrdes forhold.

Som elev på Europalinjen vil du opleve, at du kommer tættere på verden uden for Danmark.