Strategi 2015-2018

Download Strategi 2015-2018 (pdf) med indsatser og indikatorer

Uddannelses-kvalitet

Målet er at bidrage til, at hver enkelt elev udvikler sine faglige og personlige evner mest muligt så at eleverne efter endt eksamen er blevet til kreative, selvstændige, engagerede og kritiske studenter, som har lyst til at lære og videreudvikle sig.

Eksternt samarbejde

Målet er via stærke samarbejdsrelationer uden for skolen at øge omverdens kendskab til gymnasiet og øge elevernes kenskab til uddannelsesmuligheder efter eksamen. Endelig skal samarbejdet også stimulere eleverne til at involvere sig som samfundsborgere.

Rammerne

Målet er, at elevernes læring og medarbejdernes udøvelse af deres job kan foregå i trygge, sikre og stimulerende rammer.

1: Fra undervisning til læring

Målet er, at læring er i centrum for alle faglige aktiviteter på skolen, således at alle lærere tilrettelægger deres arbejde med eleverne med henblik på at den enkelte elev udvikler sig mest muligt.

1: Fra grundskolen til gymnasiet

Målet er, at alle unge i Middelfart kommune, som har lysten og evnerne dertil, optages på MG. Elever og forældre oplever ved overgangen fra grundskolen til MG, at de har realistiske forventninger til kravene og støttemuligheder på stx og hf.

1: Trivsel og medindflydelse

Målet er, at både medarbejdere og elever oplever, at der er et passende niveau af støtte, tillid og udfordring til at de kan udvikle sig optimalt.

2: Tilrettelæggelse af uddannelserne

Målet er, at eleverne oplever en stærk sammenhæng i uddannelsens elementer (fag, forløb, projekter mv) og at de har mulighed for at planlægge deres skolearbejde bedst muligt.

2: Til videregående uddannelse

Målet er, at eleverne bevarer – og gerne udbygger – lysten til at lære og at en stigende andel efter endt eksamen søger optagelse på videregående uddannelser.

2: Fysiske rammer

Målet er, at skolens fysiske rammer er indrettet, så de bedst muligt fremmer læring, samarbejde, effektivitet og sikkerhed.

3: Elevernes aktive indsats

Målet er at øge elevernes aktive indsats i undervisningen med henblik på udvikling af selvstændighed og kritisk sans.

3: Medborgerskab

Målet er, at flere elever involverer sig i frivillige aktiviteter på skolen og i samfundet. Især er det målet at højne elevernes bevidsthed om miljø- og internationale forhold, demokrati og medborgerskab.

3: Energi og bæredygtighed

Målet er gennem reduktion af energiforbruget og ved anvendelse af vedvarende energikilde gøre skolens bygningsdrift CO2-neutral.

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG