HF-uddannelsens opbygning

Obligatoriske fag

Du vil møde mange fag, som du allerede kender fra folkeskolen, men på HF optræder de på tre
forskellige niveauer (A, B, C, hvor A er det højeste).

Derudover er nogle af fagene samlet i fagpakker, nemlig kultur- og samfundsfag (KS) og naturvidenskab (NF).

NF er sammensat af fagene biologi, geografi og kemi, og de temaer, fagene samarbejder om, kan fx være sundhed og livsstil og vand og salt.

KS er sammensat af fagene religion, historie og samfundsfag, og her arbejder man fx med temaer som menneskerettigheder, Kina og terrorisme.

NF og KS afsluttes hver især med én eksamen.

De obligatoriske fag fordelt på timer:

• Kultur og Samfund: 300 timer
• Dansk A: 240 timer
• Naturvidenskab: 225 timer
• Engelsk B: 210 timer
• Matematik C: 125 timer
• Musik/billedkunst C: 75 timer
• Idræt C: 75 timer

Udover de obligatoriske fag, skal du supplere med 1-3 valgfag

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG