IMG_1217

Teamledere

På MG har alle klasser en eller to teamledere, der sammen med resten af klassens lærere, studievejlederen, læsevejlederen, matematikvejlederen og skolens ledelse, samarbejder om klassen. Din teamleder kan du altid tage fat i, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp. Teamlederne støtter både klassens faglige og sociale udvikling, og har et særligt fokus på at sikre et professionelt læringsmiljø.