MG 2021 144

Velkommen

Middelfart Gymnasium og HF er et rummeligt sted. Her går alle mulige slags unge mennesker i skole 3 år (stx) eller 2 år (hf) – fra hele det nordvestfynske område. Skolen er samtidig rammen om næsten 70 ansattes arbejdsliv, og vi er glade for det gode arbejdsmiljø, som vi har på skolen.

Som elev er man her for at udvikle sig: blive klogere fagligt og på sig selv som menneske. Det er en proces, som sker i fællesskab med andre, hvor man bliver udfordret og støttet. Almen dannelse er ikke at lære støvede bøger udenad. Det er at udvide sin horisont, sætte sig ind i forhold, som man ikke vidste findes. At blive klar over, at man som menneske indgår i et SAM-fund, dvs. erkende, at det jeg gør, har betydning for alle andre – og omvendt. Derfor skal man på det almene gymnasiums to uddannelser, STX og HF, lære om både naturen, samfundet, kulturen og om andre sprog.

At lære noget og blive klogere er sjovt. Det kan også være hårdt. Men hvis ikke glæden dominerer, så bliver det altså ikke noget, der udvikler dig som menneske. Vores elevråd markerer dette hvert år i januar, når det er allermørkest og svært at komme i skole om morgenen: de holder ”livsglæde-uge”, hvor der er levende musik i kantinen i frikvartererne, sjove konkurrencer og skøre udsmykningspåfund. Dermed viser de, at det gode liv er noget, vi er sammen om at skabe.

Hvis du surfer rundt på vores hjemmeside og på vores Facebook-side, vil du få et indtryk af hvor mange ting, der sker på skolen. Skulle du have nogen spørgsmål, så må du meget gerne kontakte os, så vi kan hjælpe dig. Det gælder, uanset om du er kommende elev, forælder eller overvejer at søge job på skolen

STX - en bred uddannelse

Klik på knappen og bliv klogere på STX og de forskellige studieretninger

HF - den korte vej videre

Klik på knappen og bliv klogere på den 2-årige gymnasiale uddannelse